0914.078.191

Bảng giá dịch vụ Giặt Là Huế

Giặt Là Huế giúp bạn giặt gũi một cách đơn giản nhất và tiết kiệm tiền bạc và thời gian nhất. Hãy dành tất cả tình cảm và thời gian cho gia đình bạn. Giặt Là Huế sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền xà phòng, nước sinh hoạt và tiền điện hàng tháng, với giá cả rẻ và phải chăng nhất Huế.

Giá cả phải chăng

Bảng giá giặt là theo từng sản phẩm

5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
20 Shirts @ 1.80 $36.00
5 Shirts Wash & Fold $13.00
Hung Shirt $2.49
Hung T Shirt $2.49
Folded Shirt $2.99
Folded T Shirt $2.99
Dinner Shirt $3.75
Dress Shirt $3.99
Silk Shirt $4.49
Blouse $5.49
Silk Blouse $6.75
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00
5 Shirts On Hanger $10.00
10 Shirts @ 1.90 $19.00